PERMOHONAN
KEMASUKAN KE KOLEJ KOMUNITI

ID Pengguna
Sila taipkan No. Kad Pengenalan @ ID
(tanpa "-" atau "ruang")

contoh: 841121565005 (Awam)
atau G10007 (Pasukan Uniform)
Jana / Reset No Pin: sila klik sini untuk dapatkan no. pin
Nombor PIN
Sila Hubungi Kolej Komuniti Yang Berhampiran
Untuk Maklumat Lanjut.