SyRI

INFORMASI

Selamat datang ke Sistem Penyelidikan Dan Inovasi (SYRi). Sistem ini merupakan pusat pengumpulan data penyelidikan, penerbitan, pembentangan, inovasi, harta intelek dan komersilan bagi Politeknik dan Kolej Komuniti. Sistem ini hanya boleh diakses oleh staf JPPKK, institusi Politeknik, institusi Kolej Komuniti dan pegawai yang memilih opsyen skim DH sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pegawai untuk memastikan data dikemaskini dari semasa ke semasa. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pentadbir Sistem :

Pusat Penyelidikan Dan Inovasi (PPI)
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 7, Galeria PjH, Presint 4
62100 PUTRAJAYA
Telefon : 03-8888 2633
Faks : 03-8891 9300

INFORMASI
1. Penghantaran maklumat data oleh PPPT dan semakan serta pengesahan maklumat data oleh KUPIK dalam SyRI cut-off date adalah 30 DISEMBER 2023.
2. Sistem SyRI akan ditutup sementara pada 31 DISEMBER 2023 untuk proses ambilan data dan akan dibuka semula selepas proses tersebut selesai.

PENGESAH DOKUMEN PENYELIDIKAN, PENULISAN DAN PENERBITAN, PEMBENTANGAN DAN INOVASI SyRI

Senarai Pengesah boleh dirujuk dalam Manual Pengguna.

BAGI PENGESAHAN DOKUMEN SyRI oleh PPI
1. Untuk KUPIK SAHAJA KLIK DI SINI
2. Untuk PPPT yang bertugas selain daripada politeknik dan kolej komuniti KLIK DI SINI

SENARAI GERAN PENYELIDIKAN BAGI TAHUN 2022
1. Geran Kementerian Pengajian Tinggi (FRGS/RAGS/ERGS/LRGS/TRGS/PRGS) KLIK DI SINI
2. Geran Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) KLIK DI SINI

BUKU HALATUJU POLISI TATACARA PENGKOMERSIALAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
Boleh diakses pada pautan KLIK DI SINI


PENERBITAN PPI,JPPKK
1. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Engineering and Technology KLIK DI SINI
2. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities KLIK DI SINI
3. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning KLIK DI SINI
4. eProceeding CiETVET 2019 KLIK DI SINI
5. eProceeding ICORTVET 2019 KLIK DI SINI
6. eProceeding MATRiX 2019 KLIK DI SINI
7. eProceeding nTrend's 2019 KLIK DI SINI
8. eProceeding BORNCe 2019 KLIK DI SINI
9. eProsiding SPSH 2019 KLIK DI SINI
10. eProceeding PolyCCRise 2019 KLIK DI SINI
11. eJurnal LIS 2019_Jilid 1 KLIK DI SINI
12. eJurnal LIS 2019_Jilid 2 KLIK DI SINI
13. Produk Inovasi Pelajar Politeknik Malaysia 2018 KLIK DI SINI
14. Industrial Solution Public Private Research Network (PPRN), JPPKK 2015-2018 KLIK DI SINI
15. Proceeding CiETVET 2018 KLIK DI SINI
16. CiE-TVET 2017 Abstract KLIK DI SINI
17. Proceedings of the NCIE TVET 2016 Vol 1 KLIK DI SINI
18. Proceedings of the NCIE TVET 2016 Vol 2 KLIK DI SINI
19. Proceedings of the NCIE TVET 2016 Vol 3 KLIK DI SINI
20. Prosiding CiE-TVET 2014 KLIK DI SINI
21. Prosiding CiE-TVET 2012 KLIK DI SINI
22. Prosiding CiE-TVET 2011 KLIK DI SINI
23. Digest Ilmiah (Pasca Covid 19) PPI 2020 KLIK DI SINI
24. Perkasa Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian (PdPDT) Era Norma Baharu KLIK DI SINI

PENERBITAN e-Jurnal JPPKK
1. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Journal of Engineering and Technology Volume : 6. No. eISSN : eISSN 0128-2883 KLIK DI SINI
2. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Journal of Social Sciences and Humanities Volume : 6 No. eISSN : eISSN 0128-2875 KLIK DI SINI
3. Politeknik & Kolej Komuniti Journal Journal of Life Long Learning Volume : 5 No. eISSN : eISSN 2600-7738 KLIK DI SINI

PENERBITAN e-Jurnal 2022
1. Borneo Engineering & Advance Multidisciplinary International Journal Politeknik Mukah KLIK DI SINI


BORANG PERMOHONAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN
Borang boleh diakses pada pautan KLIK DI SINI


INFORMASI SEMINAR PENYELIDIKAN JPPKK
Hebahan Laman Informasi Seminar Penyelidikan JPPKK boleh diakses pada pautan KLIK DI SINI


IKLAN PENYERTAAN PERTANDINGAN INOVASI KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2022
Anjuran JPPKK, Politeknik dan Kolej Komuniti seluruh Malaysia.


IKLAN PERMOHONAN PERUNTUKAN PENYERTAAN PERTANDINGAN INOVASI DI LUAR NEGARA DI BAWAH PROGRAM ONE-OFF LUAR NEGARA


PENDAFTARAN PENGGUNA BARU (UNTUK STAF YANG BAHARU DALAM SISTEM DH SAHAJA)
Borang boleh diakses pada pautan KLIK DI SINI
Kepada Staf Yang 𝐋𝐔𝐏𝐀 𝐊𝐀𝐓𝐀𝐋𝐀𝐋𝐔𝐀𝐍, Mohon Maklumkan Kepada 𝐊𝐔𝐏𝐈𝐊 Institusi Masing-Masing Untuk 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 Katalaluan.

Bengkel Turnitin PPI JPPKK 2021

Login Staf