SyRI

INFORMASI

Selamat datang ke Sistem Penyelidikan Dan Inovasi (SYRi). Sistem ini merupakan pusat pengumpulan data penyelidikan, penerbitan, pembentangan, inovasi, harta intelek dan komersilan bagi Politeknik dan Kolej Komuniti. Sistem ini hanya boleh diakses oleh staf JPPKK, institusi Politeknik, institusi Kolej Komuniti dan pegawai yang memilih opsyen skim DH sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pegawai untuk memastikan data dikemaskini dari semasa ke semasa. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pentadbir Sistem :

Pusat Penyelidikan Dan Inovasi (PPI)
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 7, Galeria PjH, Presint 4
62100 PUTRAJAYA
Telefon : 03-8888 2633
Faks : 03-8891 9300

HEBAHAN/PENGUMUMAN
1. PENDAFTARAN PENGGUNA BARU KLIK DI SINI📌
(Kepada staf yang 𝐋𝐔𝐏𝐀 𝐊𝐀𝐓𝐀𝐋𝐀𝐋𝐔𝐀𝐍, mohon maklumkan kepada 𝐊𝐔𝐏𝐈𝐊 institusi masing-masing untuk 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐓 katalaluan).
2. BORANG PERMOHONAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN KLIK DI SINI📌
3. BORANG PENGESAHAN DOKUMEN SyRI oleh PPI
Untuk KUPIK SAHAJA KLIK DI SINI📌
Untuk PPPT yang bertugas selain daripada politeknik dan kolej komuniti KLIK DI SINI📌


PENERBITAN
Buku Halatuju Polisi Tatacara Pengkomersialan Politeknik dan Kolej Komuniti
Boleh diakses pada pautan KLIK DI SINI

Penerbitan e-Jurnal JPPKK
1. Vol. 8 No. 1 (2023): Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and HumanitiesKLIK DI SINI
2. Vol. 8 No. 1 (2023): Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Engineering and TechnologyKLIK DI SINI
3. Vol. 7 No. 1 (2023): Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long LearningKLIK DI SINI

Laman i-Seminar Penyelidikan JPPKK
Hebahan Laman Informasi Seminar Penyelidikan JPPKK boleh diakses pada pautan KLIK DI SINI

Login Staf